Komentar na realnost

Radomir Smiljanić komentariše događaje u društvu

Radomir Smiljanić je književnik koji se aktivno uključuje u dnevno-politička dešavanja. Njegovo angažovanje je potpuno nepristrasno i nestranački obojeno.

Jedina sila koje pokreće ovog umetnika i filozofa je da se celim svojim bićem i umom posveti radu i aktivnostima je briga za fizički i duhovni opstanak srpskog naroda, naroda koji nikada u svojoj istoriji nije imao genocidnu strategiju, dok se nad njim u kontinuitetu vrši genocid. Smiljanićeva borba neprekidno traje…

NASLOV KOMENTARA

Globalizam i „Novi svetski poredak“

Mi živimo u jednom vremenu koje nam nudi, rekao bih, nekakve političke nepromenljivosti, globalno gledano. Globalizam nije juče izmišljen, globalizam je Hitlerov recept, prikazan u Majn Kanfu. Hitler je u tom delu kazao da će doći vreme kada će ceo Svet biti premoduliran u jednu, jedinstvenu, robnu kuću u kojoj će Nemci biti glavni – upravnici, Englezima možemo dozvoliti da budu trgovci, a Jevreji, pogotovo oni u Americi, neka budu finansijeri. Ovo nije bila Hitlerova šala, a došlo je vreme kada se pokazuje da su Sloveni ipak bili u pravu. Rusi su uvek bili smetnja ekspanziji Novog svetskog poretka na istok. Medlin Olbrajt je stalno pričala kako je „nacionalni interes Amerike zaposedanje Balkana, koji će poslužiti kao prolazna tačka ka Kavkazu, na kome su najveće zalihe nafte i zemnog gasa“. Američki „emisari“ su ne tako retko isticali i da Sibir ne može biti večito Ruski.

Militantni Zapad je kao Hitler bacio oko na Rusiju i na čitav „Istočni svet“, u skladu sa nacističkim planom pod nazivom „GENERALNI PLAN ISTOK“, koji označava prodor na istok, nakon čega će, verovatno po uzoru na nacističku Nemačku, uslediti i NAPAD NA ISTOK. Ovaj plan se bazirao i na istrebljenju preko 30 miliona nenemačkog življa koji poseduju „markirane teritorije“, sve do konačne pobede. Ovaj imperijalistički pritisak se oseća u svim Slovenskim narodima, kao opasnost od istrebljenja. Metode Zapada su se promenile, ali njihov brutalni plan je ostao neizmenjen. Vrši se u malim državama INSTRUMENTALIZACIJA da bi se postigla PARCIJALIZACIJA, kako bi se te male države pretvorile u Rajhs Protektorate. Ovo se poslednje decenije prošlog veka dešavalo sa nama i još uvek se dešava.

KOMENTARI, INTERVJUI I KO IH JE OBJAVIO

2004 godine
„GLAS SRBI SVETA“, broj 20 ; Susreti sa savremenicima: RADOMIR SMILJANIĆ, književnik – PIŠEM SVOJE ŽIVOTNO DELO
Razgovor vodila Branislava Džunov

2001 godine
„VESTI“ , Sreda 2. maj 2001. Redakcije: Čikago, Beč, Frankfurt, Cirih, Beograd – SRPSKI KNJIŽEVNICI OSNIVAJU INSTITUCIJU PO UGLEDU NA SVET “ANDRIĆEVA AKADEMIJA“ KAO “GETEOV INSTITUT“

Piše M. Puzović

2000 godine
VEČERNJE NOVOSTI, 25. februar 2000. god. SA RADOMIROM SMILJANIĆEM POVODOM ŠESTOG IZDANJA ROMANA POST SKRIPTUM: TARGET

Piše Ž. Mihailović

1997 godine
„TV NOVOSTI“, Zašto je Radomir Smiljanić napustio emisiju „Za i protiv“ „KO JE KOGA ŠIKANIRAO?“

Napisala Suzana Bijelić