Projekti

U 2005. GODINI JEDINSTVENI ROMAN NA SVETU:

(Moralno i seksualno – političko vaspitanje)

„Samo dnevna novina može da spase književnost i kulturu od politikantske, mahom zastupljujuće i lažljive televizije!“
Norman Majler, američki pisac

Da li dnevna novina, po mišljenju mnogih, živi zaista samo jedan dan? Ili, da li ipak neke ličnosti, neki događaji sa njenih stranica mogu imati i duži vek? Neka razmatranja pogotovu. Bilo je još nekih pitanja, ali ova dva sa početka uvodnog poglavlja svog (koji će valjda, jedini od njegovih „produkata duha“, biti najzad čitan) nastala su, kao i namera da svoj eventualni spisateljski talenat posveti „poetici dnevne novine“ spontano, odjednom. Bez naročitog promišljanja.

Pročitajte više o ovom projektu…

———————————————————————————————————————————————————————-

SRPSKI PUT (započet 2004.god.)

Knjževnik Radomir Smiljanić, pokretač i vođa tima i projekta pod nazivom „SRPSKI PUT“ prošle godine je stupio u kontakte sa više desetina klubova Srba koji žive u rasejanju. Cilj ovih kontakata je da se ostvari neprekidna veza dijaspore, a posebno mlađih ljudi sa maticom Srbijom.

Pročitajte više o ovom projektu… ———————————————————————————————————————————————————————-